Birmovanci

Sviatosť birmovania

Dôležitou súčasťou života farnosti, ale aj celého saleziánskeho spoločenstva sú prípravy mladých na sviatosť birmovania. Príprava je určená stredoškolákom z našej (a nielen) farnosti. Prebieha necelé dva roky. Začína nahlasovaním v septembri daného roku, a od novembra začínajú spoločné, mesačné stretnutia všetkých birmovancov v kostole. V marci nasledujúceho roka sa birmovanci rozdelia do menších stretiek, kde na týždennej báze prehlbujú svoj duchovný život a priateľstvo medzi sebou. Snažíme sa ich zapojiť aj do rôznych aktivít nášho spoločenstva (Saleziánske Kilo, stredoškolský letný tábor, animátorstvo a iné.). Príprava končí na jar nasledujúceho roku udelením sviatosti birmovania, ale snažíme sa, aby sa títo mladí ľudia zapájali do života nášho spoločenstva aj naďalej.

Oznamy

TRETIE STRETNUTIE BIRMOVANCOV BUDE NA  MLÁDEŽNÍCKEJ SV. OMŠI 24.2.2024 o 18.30

PODMIENKY NA PRIJATIE SVIATOSTI BIRMOVANIA

  • Osobný záujem o prijatie sviatosti birmovania
  • Byť minimálne stredoškolák
  • Absolvovať dvojročnú prípravu. Sviatosť birmovania bude birmovancom udelená na jar 2025
  • Účasť na stretnutiach birmovancov (november až február spoločné a a od marca 2024 po skupinkách)
  • Účasť na letnom birmovaneckom tábore
  • Účasť na vianočnej a veľkonočnej duchovnej obnove v kostole
  • Účasť na víkendovej duchovnej obnove v čase pred prijatím sviatosti birmovania
  • Zapojenie sa do nejakej z aktivít strediska (napr. Saleziánske Kilo, Brigády, upratovania…)