Birmovanci

Sviatosť birmovania

Dôležitou súčasťou života farnosti, ale aj celého saleziánskeho spoločenstva sú prípravy mladých na sviatosť birmovania. Príprava je určená stredoškolákom z našej (a nielen) farnosti. Prebieha necelé dva roky. Začína nahlasovaním v septembri daného roku, a od novembra začínajú spoločné, mesačné stretnutia všetkých birmovancov v kostole. V marci nasledujúceho roka sa birmovanci rozdelia do menších stretiek, kde na týždennej báze prehlbujú svoj duchovný život a priateľstvo medzi sebou. Snažíme sa ich zapojiť aj do rôznych aktivít nášho spoločenstva (Saleziánske Kilo, stredoškolský letný tábor, animátorstvo a iné.). Príprava končí na jar nasledujúceho roku udelením sviatosti birmovania, ale snažíme sa, aby sa títo mladí ľudia zapájali do života nášho spoločenstva aj naďalej.

Oznamy

Momentálne nemáme žiadne oznamy.