O nás

Saleziáni

My – Saleziáni dona Bosca – sme spoločenstvo ľudí/rehoľníkov, ktorí ako kresťania katolíci zasvätili svoj život Bohu a výchove mladých. Uskutočňujeme poslanie, ktoré sa zameriava na celistvú výchovu mladého človeka.

Komunita

Saleziánska komunita v Bardejove pastoračne pôsobí na dvoch miestach. Na sídlisku Vinbarg a na Poštárke. Aktuálne ju tvorí sedem bratov – šiesti kňazi a jeden koadjútor.

sdb bardejov
stavba oratoria

Dejiny

Pre dobro Cirkvi a najmä mladých prišli 2.1.1987 do Bardejova  prví tajní saleziáni Vincent Macejko (klerik) a Jozef Bližinský (novokňaz). Sväté omše slávil Jožko tajne v súkromí, a aby  vzbudzoval medzi ľuďmi vierohodnosť, často bol aj na sv. omši a prijímaní v Bazilike sv. Egídia a v iných kostoloch.