Komunita

sdb bardejov

Saleziáni

Komunitu bratov v Bardejove od 1.7.2020 tvoria títo bratia:

  • don Dominik Felber – direktor (od 1.7.2022), delegát ASC
  • don Milan Ballo – farár na sídlisku Vinbarg
  • don Marián Ondriaš – vedúci oratka na Poštárke
  • don Marek Pančura – vedúci oratória a mládežníckeho strediska na Vinbargu
  • don Marek Michalenko – ekonóm
  • koadjútor Jozef Sivek – pastoračný pracovník na Poštárke
  • don Peter Varga – riaditeľ základnej školy na Poštárke