Saleziáni

Saleziáni don Bosca

Saleziáni don Bosca sú katolícka mužská rehoľná spoločnosť, ktorá sa vo svojom poslaní venuje predovšetkým výchove mládeže. Ich zakladateľom je sv. Ján Bosco (1815-1888), ktorý celý svoj život zasvätil výchovnému pôsobeniu medzi talianskou mládežou, predovšetkým však vo vtedy prudko sa priemyselne rozvíjajúcom Turíne. Tento rozvoj privádzal v druhej polovici 19. storočia do mesta množstvo mladých ľudí, ktorí si hľadali prácu a lepšiu budúcnosť. Don Bosco im ponúkal celkový rozvoj, v ktorom bol priestor na duchovno, štúdium, hru i bývanie.

A o toto sa usilujeme aj my v Bardejove. Pôsobíme tu od roku 1987. Najprv tajne, v rámci tajnej Cirkvi, v malých spoločenstvách.

Od roku 1990 už slobodne na troch miestach:

  • kostol sv. Anny (od roku 1990),
  • oratórium na Kellerovej 7 (1990-2006). Vtedy sa mládežnícke centrum presunulo na sídlisko Vinbarg),
  • oratórium, mládežnícke stredisko a farnosť sv. Rodiny na Vinbargu (od roku 2006),
  • škola, oratórium a kaplnka bl. Zefyrína na Poštárke (od roku 1992).

Aktuálne má naša Spoločnosť 16 000 členov v 96 provinciách na všetkých kontinentoch. Na Slovensku pôsobíme od roku 1924.