Mládežnícke stredisko Vinbarg

Mládežnícke stredisko ponúka priestor a aktivity pre mladých od 9. ročníka ZŠ a odohráva sa obvykle v čase po večernej sv. omši.

Je tu možnosť prísť sa zahrať, zašportovať si, alebo sa zapojiť aj do pravidelných aktivít ako sú stretká, mládežnícky zbor, či športové krúžky (futbal, hokejbal, florbal). 

Je tu možnosť sa zabaviť (kvízy, turnaje, mládežnícke čajovne, výlety, tábory, atď.) ale ponúkame tiež aj pravidelnú dávku duchovných aktivít ( duchovné obnovy a cvičenia, mládežnícka adorácia a iné)

Otváracie hodiny

Najbližšie udalosti

1.06.2023

Animátorská PG

2.06.2023

KAMA Východ 2.-4.6.

2.06.2023

Birmovanci DO

3.06.2023

Mládežnícka adorácia

5.06.2023

Týždeň so saleziánmi