Mládežnícke stredisko Vinbarg

Mládežnícke stredisko ponúka priestor a aktivity pre mladých od 9. ročníka ZŠ a odohráva sa obvykle v čase po večernej sv. omši.

Je tu možnosť prísť sa zahrať, zašportovať si, alebo sa zapojiť aj do pravidelných aktivít ako sú stretká, mládežnícky zbor, či športové krúžky (futbal, hokejbal, florbal). 

Je tu možnosť sa zabaviť (kvízy, turnaje, mládežnícke čajovne, výlety, tábory, atď.) ale ponúkame tiež aj pravidelnú dávku duchovných aktivít ( duchovné obnovy a cvičenia, mládežnícka adorácia a iné)

Otváracie hodiny

Najbližšie udalosti

8.06.2024

Hokejbalova Veteránka BJ

14.06.2024
až 17.06.2024

Pets(c)ka + DO

16.06.2024

Ruženec na sv. Anne

18.06.2024

Opekacka siestaci

19.06.2024

Opekacka piataci