Mládežnícke stredisko Vinbarg

Mládežnícke stredisko ponúka priestor a aktivity pre mladých od 9. ročníka ZŠ a odohráva sa obvykle v čase po večernej sv. omši.

Je tu možnosť prísť sa zahrať, zašportovať si, alebo sa zapojiť aj do pravidelných aktivít ako sú stretká, mládežnícky zbor, či športové krúžky (futbal, hokejbal, florbal). 

Je tu možnosť sa zabaviť (kvízy, turnaje, mládežnícke čajovne, výlety, tábory, atď.) ale ponúkame tiež aj pravidelnú dávku duchovných aktivít ( duchovné obnovy a cvičenia, mládežnícka adorácia a iné)

Otváracie hodiny

Najbližšie udalosti

23.02.2024
až 27.02.2024

DC SŠ Pokročilí Teplička

23.02.2024
až 27.02.2024

DC SŠ Pokročilí Teplička

25.02.2024

Ruženec na sv. Anne

26.02.2024
až 01.03.2024

DC SŠ Pokročilí Teplička

26.02.2024
až 04.03.2024

Jarné prázdniny