Ako darovať 2%?

Vysvetlivky_Fyzická osoba-minVysvetlivky_Firma-min

Drahí naši podporovatelia!


Naše údaje na darovanie 2%:
IČO: 36165506
Obchodné meno (názov): DOMKA – ZDRUŽENIE SALEZIÁNSKEJ MLÁDEŽE, STREDISKO BARDEJOV

Tu nájdete vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane


V prípade, že chcete venovať svoje 2% deťom a mladým od saleziánov v Bardejove, môžete to urobiť nasledovnými spôsobmi: 

1. Ak ako zamestnanec požiadate o vykonanie ročného zúčtovania dane

Ak ste zamestnanec a do 15.2.2023 požiadate zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane, v žiadosti o jeho vykonanie je potrebné vyznačiť krížikom tento oddiel:

žiadosť o vystavenie

Po vykonaní ročného zúčtovania Vám zamestnávateľ vydá Potvrdenie o zaplatení dane, ktoré spolu s vypísaným Vyhlásením o poukázaní podielu zaplatenej dane zanesiete/zašlete buď k nám do oratka (DOMKA Bardejov, Námestie sv. rodiny 1, 08501 Bardejov) najneskôr do 27.4.2023 alebo na daňový úrad do 2.5.2023.

Ak chcete, aby sme o Vás vedeli, môžete vo Vyhlásení vyznačiť súhlas so zaslaním údajov a daňový úrad nám zašle informáciu, že ste ich darovali (iba vaše meno a priezvisko/názov firmy).

V prípade, že chcete darovať 3%, doložíte tiež doklad Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti z organizácie, kde ste hodiny odpracovali.

2. Ak podávate daňové priznaniefyzicka osobapravnicka osoba

Ak podávate daňové priznanie (za seba ako fyzickú osobu alebo za firmu ako daňovú osobu), v daňovom priznaní v časti VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane len vypíšete naše údaje:

Ak chcete, aby sme o Vás vedeli, môžete vyznačiť súhlas so zaslaním údajov a daňový úrad nám zašle informáciu, že ste ich darovali (iba vaše meno a priezvisko/názov firmy).

V prípade, že chcete darovať 3%, doložíte tiež doklad Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti z organizácie, kde ste hodiny odpracovali.

Ak by ste mali akékoľvek otázky, neváhajte sa nám ozvať na emailovej adrese: domkabardejov@gmail.com