Pastoračné centrum Poštárka

Práca pre Rómsku komunitu

Pastoračné centrum na Poštárke sa venuje najmä práci pre Rómsku komunitu, ktorá tu žije. Rozsah starostlivosti zahŕňa celé vekové spektrum (stretká pre deti mladých i dospelých). Taktiež ponuka sviatostnej pastoracie (krst, príprava na 1. sv. prijímanie, birmovku, sviatosť zmierenia, manželstvo) okrem pravidelných týždenných aktivít organizujeme aj rôzne výlety, púte, tábory, duchovné cvičenia a pod.

Galéria