Animované adorácie na sv. Anne

Taizé adorácie

Kostol sv. Anny je vďaka svojej útulnosti a polohe v meste vyhľadávaným miestom na modlitbu v tichu. A aj preto, že v našom meste chýbala platforma spoločnej adoračnej modlitby, sme od roku 2018 začali robiť pravidelné mesačné moderované adorácie. Od roku 2022 sa štýl, predovšetkým spevov a niektorých prvkov v modlitbe, zmenil na Taizé. Stále je to však o tichej, vnútornej modlitbe s Bohom.

Taizé modlitby majú vopred určený štýl, ktorý je inšpirovaný ekumenickou komunitou z Taizé. Ten sa snažíme aj dodržiavať a u nás trvá cca. 1 hodinu. Obohacujeme ho o eucharistickú prítomnosť Krista medzi nami. Taizé adorácia býva približne každý mesiac podľa ročného programu.

Veľmi dôležitou a nosnou súčasťou Taizé modlitieb je spev. Zabezpečujeme ho zborom, ktorý je otvorený každému kto chce prísť! Naozaj, budeme veľmi radi ak sa ktokoľvek zapojí. Veď o tom to je, aby spievali na chválu Boha všetci zúčastnení. Každopádne, piesne sa nacvičujú každý utorok, od 19:30 do 21:00 u Saleziánov v oratku na Vinbargu.

V mesiaci apríl Taizé zbor bude spievať na CESTE SVETLA

31.3. o 20:00

Srdečne Vás pozývame!