Duchovné obnovy rodín

Chvíle zastavenia sa

Duchovné obnovy rodín v kostole sv. Anny su pravidelné mesačné chvíle zastavenia sa, načerpania nových síl a prehodnotenia uplynulého obdobia. Duchovné obnovy sú zamerané nielen pre saleziánsku rodinu ale aj pre širší okruh ľudí, ktorí cítia potrebu raz do mesiaca sa zastaviť a načerpať. Súčasťou duchovnej obnovy je prednáška, tichá adorácia pred Sviatosťou spolu s možnosťou vyspovedať sa.
Duchovné obnovy sa konajú každý mesiac, okrem letných prázdnin, spravidla štvrtok pred prvopiatkovým týždňom.