Kostol sv. Anny

kostol sv anny v bardejove

Kostol sv. Anny pochádza zo začiatku 19.storočia (1822). Jednoloďový kostol s polkruhovou apsidou je v lodi zaklenutý troma poľami tzv. českej placky. V západnej časti sa nachádza empora (chór). Dominantou svätyne je oltár so zobrazením Panny Márie ako mladej dievčiny stojacej vedľa svojej matky sv. Anny, patrónky kostola. V roku 2022 sme oslávili 200 rokov od konsekrácie tohoto sakrálneho priestoru kompletnou úpravou interiéru kostola. Vedľa kostola je cintorín a tak jeho situovanie na severnom okraji historického mesta súvisí práve s touto skutočnosťou. Kostol pôvodne slúžil ako cintorínska kaplnka a ako Kaplnka sv. Anny sa spomína aj v starších písomných prameňoch. Od roku 1990 pri tomto kostole pôsobia Saleziáni Don Bosca.

Oznamy

OZNAMY NA SLÁVNOSŤ  ZOSLANIA DUCHA SVÄTÉHO

  1. V piatok budeme sláviť slávnosť Panny Márie Pomocnice kresťanov. Srdečne vás pozývame na večernú sv. omšu na Vinbargu o 18.30. Oslava slávnosti bude pokračovať v nedeľu 26.5. o 15.00 v oratóriu. Zároveň je to oslava STO ROKOV PRÍCHODU  SALEZIÁNOV NA SLOVENSKO. Čaká nás hudobný program, program pre deti a rodičov a samozrejme občerstvenie.
  2. Už sú k dispozícii všetky prihlášky na letné tábory stiahnuť na stránke pobavi.sk, alebo zobrať už vytlačené v kostole. BIRMOVANCI MAJÚ POVINNOSŤ SA PRIHLÁSIŤ AKO ÚCASTNÍCI NA STREDOŠKOLSKÝ TÁBOR.
  3. Detský saleziánsky zbor VINIMINI zbiera cez platformu DONIO peniaze na nové CD. Bližšie informácie nájdete na inetrnete. Pnán Boh zaplať za akúkoľvek podporu.
  4. Obraciame sa na vás s prosbou o pomoc pri upratovaní kostola sv. Anny. Hľadáme na túto službu ešte jednu osobu. Upratovanie býva každú sobotu po rannej sv. omši. Ochotné osoby nech sa hlásia v sakristii.
  5. Aj dnes pozývame do oratória na nedeľné oratko od 15:00 do 18:00.
  6. Ďakujeme za vaše príspevky na Novú Brezovku. Pán Boh zaplať. Pokladničku priebežne vyberáme. Zatiaľ sme v kostole sv. Anny nazbierali 665 €.
  7. Vzadu na stolíku môžete nájsť nové číslo don Bosco dnes, časopisy, noviny a prihlášky na tábory.
  8. Liturgický kalendár:

Pondelok 20.5. Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi (spomienka)

Utorok 21.5.

Streda 22.5. Svätej Rity z Cascie, rehoľníčky (ľubovoľná spomienka)

Štvrtok 23.5. Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza (sviatok)

Piatok 24.5. PANNY MÁRIE, POMOCNICE KRESŤANOV HLAVNEJ PATRÓNKY SALEZIÁNOV (slávnosť)

Sobota 25.5. Svätého Gregora VII., pápeža B (ľubovoľná spomienka)

Nedeľa 26.5.  Nedeľa Najsvätejšej Trojice (slávnosť)

 

Sväté omše

Utorok,
21.05.2024
16:30
Streda,
22.05.2024
16:30
Štvrtok,
23.05.2024
16:30
Piatok,
24.05.2024
16:30
Sobota,
25.05.2024
07:00
Nedeľa,
26.05.2024
09:00
Nedeľa,
26.05.2024
11:00