Kostol sv. Anny

kostol sv anny v bardejove

Kostol sv. Anny pochádza zo začiatku 19.storočia (1822). Jednoloďový kostol s polkruhovou apsidou je v lodi zaklenutý troma poľami tzv. českej placky. V západnej časti sa nachádza empora (chór). Dominantou svätyne je oltár so zobrazením Panny Márie ako mladej dievčiny stojacej vedľa svojej matky sv. Anny, patrónky kostola. V roku 2022 sme oslávili 200 rokov od konsekrácie tohoto sakrálneho priestoru kompletnou úpravou interiéru kostola. Vedľa kostola je cintorín a tak jeho situovanie na severnom okraji historického mesta súvisí práve s touto skutočnosťou. Kostol pôvodne slúžil ako cintorínska kaplnka a ako Kaplnka sv. Anny sa spomína aj v starších písomných prameňoch. Od roku 1990 pri tomto kostole pôsobia Saleziáni Don Bosca.

Oznamy

OZNAMY NA 8. NEDEĽU V OBDOBÍ CEZ ROK

  1. Vzadu na stolíku si môžete zobrať prihlášky na detské letné tábory. Prihlášky môžete nosiť k saleziánom v utorky a v piatky od 16.00 do 17.00
  2. Na stolíku nájdete i najnovšie číslo našho časopisu PoBaVi.
  3. V zbierke na médiá sa vyzbieralo 232 €
  4. V nedeľu 4.6. bude na Vinbargu pri sv. omši o 10.00 prvé sväté prijímanie.
  5. Cirkevná Spojená Škola vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta učiteľ matematiky pre nižšie a sekundárne vzdelávanie. Viac informácií dostanete v škole.

Sväté omše

Utorok,
30.05.2023
16:30
Streda,
31.05.2023
16:30
Štvrtok,
1.06.2023

Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza

16:30
Piatok,
2.06.2023

Svätých Marcelína a Petra, mučeníkov

16:30
Sobota,
3.06.2023

Svätého Augustína z Canterbury, biskupa

07:00
Nedeľa,
4.06.2023

Najsvätejšej Trojice

09:00
Nedeľa,
4.06.2023

Najsvätejšej Trojice

11:00