Sviatosť birmovania

1. spoločné stretnutie birmovancov sa uskutoční 7. októbra v sobotu o 18:25 v kostole na Vinbargu