Články

Poštárka

Prázdninové výlety z Poštárky

DC muži a ženy z Poštárky

Rómska púť v Gaboltove a výlet pre deti do Bardejovských Kúpeľov

Prímestský tábor ESTER 2023

Výlety s prvoprijímajúcimi deťmi

Slávnosť 1. svätého prijímania na Poštárke

Oslava sviatku blahoslaveného Zefyrína na Poštárke

ZORALO – Drak Obur

Miništrantské stretká na Poštárke

Projekt Adadžives

Chlapci futbalisti reprezentovali Bardejov a Poštárku v Humennom

Detský zbor na Poštárke