Saleziáni don Bosca Bardejov

Naše dielo

Poštárka

Sv. Anna

Farnosť sv. rodiny

Oratko Vinbarg

Rýchly prístup

Kostol bl. Zefyrína

ZŠ s MŠ bl. Zefyrína

Pastoračné centrum Poštárka

Kostol sv. rodiny

Birmovanci

Na stiahnutie

Kostol sv. Anny

Animované adorácie na sv. Anne

Duchovné obnovy rodín

Oratórium Vinbarg

Mládežnícke stredisko Vinbarg

Rodinné stretká

Novinky

Spúšťame nahlasovanie na letné tábory pre deti.

Najbližšie udalosti

1.06.2023

Animátorská PG

2.06.2023

Duchovné cvičenia škola

2.06.2023

Birmovanci DO

2.06.2023

KAMA Východ 2.-4.6.

3.06.2023

Najsv. Kristovho tela a krvi

Najnovšie číslo Pobavi

Časopis Pobavi – Marec 2023

Časopis Pobavi – Február 2023

Videá

Partneri