Pozvánka na púť do Gaboltova : https://drive.google.com/file/d/1TiHgC08qkOH4LrGnxtuGXzLmejxAh__U/view

Kostol bl. Zefyrína

kostol bl.zefyrina

Kostol bol slávnostne posvätený 15.8.1998 otcom arcibiskupom Bernardom Boberom, nesie meno prvého blahoslaveného Róma. Zefirín Jimenez Malla – mučeníka zo španielskej občianskej vojny. Bol zastrelený po tom čo verejne na ulici sa zastal kňaza, ktorého tam bili komunistickí milicionári. keďže mu vo vrecku našli ruženec, uväznili ho a neskôr zastrelili.

Oznamy

Oznamy 7. 7. 2024

 

  1. Sestra Atanázia v spolupráci s p. Čupom organizuje púť do Lúrd 14. 8 -20. 8. 2024. Záujemcovia sa môžu prihlásiť u sestry Atanázii. Cena je 500,- €. Kontakt 0904568844 (nájdete ho aj na našom webe v sekcii kostol, oznamy)
  2. Dnes je zbierka na výmenu okien. Na okná sa už vyzbieralo vďaka vašej štedrosti 6856,60 €. Zaplatili sme zálohu 6000€. Okná sú už vo výrobe a budú sa montovať v predposlednom augustovom týždni. Rozpočet s montážou je 8326,-€ Takže už je potrebné získať 1470 €. Ďakujeme za vašu pomoc!
  3. 8.2024 je okrúhly  30. ročník Rómskej púte k Panne Márii Škapuliarskej do Gaboltova. Lístok do autobusu si môžete zakúpiť u Jožka Mika 2€ dieťa do 15 rokov, 3€ ostatní) Autobus odchádza o 12:30 od kostola. Program je na plagáte pri vstupe do kostola.
  4. V auguste nebudú v nedeľu sv. omše o 15:00

Úmysly sv. omší na Júl 2024

3 18:00 + Anna, Tomáš, Ján
5 8:00 + Helena, Ján a Katarína
10:00 + Ján, Zuzana
7 8:00 Za ružencové bratstvo
10:00 + Magdaléna
15:00 Za zdravie a Božie požehnanie, poďakovanie za 80 rokov Jozefa
10 18:00 + Žofia, Andrej, Štefan, Helena
12 18:00 Za poďakovanie Bohu a za zdravie a Božie požehnanie pre rodiny
14 8:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Jána, Máriu, Jaroslava a Janu
10:00 + Vlasta, Anna, Verona, Helena
15:00 + Jozef, Anna, Mária, Mária
17 18:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Kristiána (30 rokov)
19 18:00 + Andrej, Zuzana a Štefan
21 8:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre krstných rodičov Máriu a Lukáša
10:00 + Andrej, Eva, Andrej, Andrej
15:00 + Karol, Milan, Andrej, Július, Zdenka
24 18:00 Za zdravie a Božie požehnanie, dar viery pre Ľubomíra s rodinou
26 18:00 + Helena, Jozef, Július, Štefan
28 8:00 + Katarína
10:00 + Magdalena, Andrej, Zuzana, Andrej
15:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Jozefa s rodinou
31 18:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Jozefa s rodinou

Sväté omše

Streda,
17.07.2024
18:00
Piatok,
19.07.2024
18:00
Nedeľa,
21.07.2024
08:00
Nedeľa,
21.07.2024
10:00
Nedeľa,
21.07.2024
15:00