Kostol bl. Zefyrína

kostol bl.zefyrina

Kostol bol slávnostne posvätený 15.8.1998 otcom arcibiskupom Bernardom Boberom, nesie meno prvého blahoslaveného Róma. Zefirín Jimenez Malla – mučeníka zo španielskej občianskej vojny. Bol zastrelený po tom čo verejne na ulici sa zastal kňaza, ktorého tam bili komunistickí milicionári. keďže mu vo vrecku našli ruženec, uväznili ho a neskôr zastrelili.

Oznamy

Oznamy 21. 4. 2024

 

Liturgický kalendár

  1. Zbierka na výmenu okien v našom kostole bola 1267,90€. Ďakujeme za pomoc.
  2. Dnes je zbierka na seminár, na podporu duchovných povolaní. Pán Boh zaplať, za vaše milodary.
  3. Od 15. 3 do 30. 4 sme rozbehli fundraizingovú kampaň, ktorej cieľom je vyzbierať financie na opravu plota a cesty v Lenártove a na letné tábory. Nadácia Renovabis zdvojnásobuje dary ľudí v tejto kampani. Viac na https://www.donio.sk/bezpecny-vylet

Úmysly sv. omší na Apríl 2024

 

1.4 8:00 + rodičia a starí rodičia
10:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Vaškovú
3 18:00 Za Božie požehnanie a posilu vo viere pre Cyrila s rodinou
5 18:00 + Ján, Daniel, Anna, Jozef
7 8:00 Za ružencové bratstvo
10:00 + Magdaléna a Margita, Andrej a Štefan
15:00 + Ladislav, Verona, Ján, Andrej
9 18:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Belejčákovú
12 18:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Rudolfa (50 rokov)
14 8:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Vincenta (60 rokov)
10:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Marienku
15:00 + Mária, Vincent, Juraj, Anna
17 18:00 + Rudolf, Pavol, Helena, Agnesa, Štefan
19 18:00 + Vladimír, Anna, Štefan
21 8:00  + Margita, Albert
10:00 Poďakovanie za 70 rokov života a prosba o  zdravie a Božie požehnanie pre Jána
15:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Nikolu a Ľuboša
24 18:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Pavla
26 18:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Moniku (40 rokov)
28 8:00 Za + z rodiny Harmanovej
10:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Sebastiána
15:00 + Karol, Anna, Helena, Žofia, Andrej

Sväté omše

Streda,
24.04.2024
18:00
Piatok,
26.04.2024
18:00
Nedeľa,
28.04.2024
08:00
Nedeľa,
28.04.2024
10:00
Nedeľa,
28.04.2024
15:00