Oratko Vinbarg

Oratórium Vinbarg

Mládežnícke stredisko Vinbarg

Rodinné stretká

Novinky

Najbližšie udalosti

2.06.2023

03.06.2023

Birmovanci DO

2.06.2023

05.06.2023

KAMA Východ 2.-4.6.

3.06.2023

Mládežnícka adorácia

3.06.2023

Najsv. Kristovho tela a krvi

5.06.2023

10.06.2023

Týždeň so saleziánmi

Stretká a aktivity v Oratku

Milé deti, milí mladí a milí rodičia!

Naše oratko ponúka rôzne stretká, krúžky, zbory a iné aktivity.
Nižšie nájdete termíny chlapčenských aj dievčenských stretiek, ale aj informácie ku krúžkom a iným aktivitám.

Ak by ste mali akékoľvek otázky, neváhajte nám napísať.
Tešíme sa na vás!

Dni a časy stretiek