Sviatosti

Sviatosť krstu

„Svätý krst je základom celého kresťanského života, je vstupnou bránou do
života v Duchu, ako aj bránou, ktorá otvára prístup k ostatným sviatostiam.
Krstom sme oslobodení od hriechu a znovuzrodení ako Božie deti, stávame
Kristovými údmi, sme začlenení do Cirkvi a dostávame účasť na jej poslaní.“ (porov. KKC1213)

 

Rodičia, ktorí chcú pokrstiť svoje dieťa, oznámia svoj záujem o krst telefonicky na farskom úrade, a dohodnú si termín osobného stretnutia s kňazom. Krstní rodičia musia byť pokrstení katolíci, ktorí už prijali sviatosť Eucharistie a birmovania a žijú dôsledným kresťanským životom. Sviatosť krstu vysluhujeme v nedele dopoludnia.

Sviatosť zmierenia

Sviatosť zmierenia vysluhujeme v utorok až piatok, 30 minút pred sv. omšou.

V iných termínoch podľa požiadania po vzájomnej dohode.

Sviatosť manželstva

„Manželskú zmluvu, ktorou muž a žena vytvárajú medzi sebou celoživotné spoločenstvo, zamerané svojou prirodzenou povahou na dobro manželov a
na plodenie detí,povýšil Kristus Pán medzi pokrstenými na hodnosť manželstva.“ ( porov. KKC 1601)

 

Záujemci o prijatie sviatosti manželstva ohlásia telefonicky predpokladaný termín sobáša na farskom úrade. (Od mesiaca september zapisujeme termíny pre veriacich z farnosti Sv. Rodiny v Bardejove, od mesiaca november pre veriacich z iných farností. Termíny zapisujeme na ďalší jeden kalendárny rok).

Telefonicky sa zároveň dohodne termín osobného stretnutia s kňazom, pri ktorom sa informuje o požiadavkach pre platné prijatie sviatosti manželstva, o bezprostrednej príprave, potrebnej dokumentácii, príp. o ďalších požiadavkach súvisiacich s prípravou samotnej slávnosti.

 

Ponúkame prípravu k sviatosti manželstva – v dvoch turnusoch:

  • jeseň (október – december)
  • jar (február – apríl)

Je to ponuka šiestich stretnutí s kňazom a so skúsenými manželmi.

 

Kontakt: