Projekt „Výstavba kaplnky sv. Šarbela“

Realizáciou tohto projektu Výstavba kaplnky sv. Šarbela sme vybudovali ľahko prístupný a otvorený verejný priestor pre širokú verejnosť a miestnu komunitu ľudí na sídlisku Vinbarg v Bardejove. Tento priestor je prispôsobený aj na sporadické liturgické slávenia predovšetkým v letných mesiacoch.
Zároveň tak vznikla aj oddychová zóna, ktorá ponúka možnosť stretnúť sa pre rôzne skupiny obyvateľov počnúc mamičkami s malými deťmi cez mladých ľudí až po dospelých a aj tých skôr narodených.

Tvar kaplnky sv. Šarbela a použité materiály vychádzajú z tvaru pozemku a reflektujú tvar blízkeho kostola sv. Rodiny a ladia s nimi. Koncept kaplnky sv. Šarbela je inšpirovaný jeho skromným a zasväteným životom. Je to vlastne kaplnka – pustovňa. Jednoduchá konštrukcia zložená z dreva a kameňa bude naozaj pripomína pustovňu. Architekt pri projektovaní vytvoril aj priestor pre hru svetla a tieňa. V jej blízkosti kaplnky je vytvorený aj priestor na sedene a oddych. Prístup sme riešili mlatovým chodníkom, ktorý vhodne zapadá do prostredia a nie je rušivým elementom.

Projekt „Výstavba kaplnky sv. Šarbela“ je podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja.

Najnovšie články