Snúbenecká príprava – jar 2024

Prípravy na svadobný deň, a prípravy na život v manželstve, sú dve odlišné cesty. Častokrát sme zaneprázdnení práve prípravami na samotný „deň D“ natoľko, že sa prípravy na manželský život dostávajú do úzadia. Svadobné šaty a oblek sa vyzlečú, svadobná torta sa rozkrája, kapela dohrá svoj repertoár, kvety vo výzdobe začnú skláňať hlávky, a hostia sa rozídu naspäť do svojich domovov. No práve novovzniknutý manželský zväzok bude ako jediný trvať navždy. A práve preto sme sa rozhodli absolvovať Snúbeneckú prípravu v Saleziánskej rodine.

Na začiatku sme si mysleli, že nás čaká 6 povinných stretnutí na vopred vymedzené témy. Hneď na prvom stretnutí sa však ukázalo, že vďaka nastolenej forme komunikácie a vedenia, to práve naopak budú stretnutia v priateľskej, až takmer rodinnej, atmosfére. Každý štvrtok sme sa preto tešili až sa znova stretneme so saleziánom Marekom, manželmi Katkou a Martinom, no taktiež s dvoma ďalšími snúbeneckými pármi, ktoré sa zúčastnili tejto prípravy spoločne s nami.

Témy týchto stretnutí sa postupne venovali najdôležitejším oblastiam manželského života, ktoré boli prezentované na základe vlastných skúsenosti dlhoročných manželov Katky a Martina, ktorí boli ochotní pred nami otvoriť pomyselné dvere prežívania svojho manželstva. Náš pohľad a vnímanie kresťanského manželského života sa postupne formoval vďaka prítomnosti saleziána Mareka, ktorý nám ukázal, že manželstvo je neoddeliteľnou súčasťou Svätého písma, ktoré definuje jeho korene.

Keď sme hneď v úvode prvého stretnutia držali v rukách náš budúci manželský sľub, uvedomili sme si, že hlavnými aktérmi týchto stretnutí sme práve my, snúbenci. Okrem tohto personalizovaného sľubu, sme obdŕžali aj príručku s cvičeniami na obohatenie jednotlivých tém. Obsah týchto cvičení nás priviedol na doposiaľ nepoznané cestičky našich vzťahov, a aj vďaka ním sme si navzájom dokázali otvoriť svoje srdcia. Aj vďaka týmto cvičeniam sme sa utvrdili vo vyznávaní rovnakých hodnôt, názorov, či postojov, častokrát aj v dôležitých témach, ktorým sme dovtedy venovali len minimum času. Manželia Katka a Martin nám dali príklad, že keďže počas vyslúženia si Sviatosti manželstva pozývame do nášho vzťahu Boha, tak aj v prípade občas tŕnistej cesty, máme nachádzať silu a oporu obaja jedine v Bohu. Marek nám predstavil Sviatosť manželstva ako viditeľný znak cez ktorý prúdi neviditeľná Božia milosť.

Naša úprimná vďaka patrí Katke, Martinovi a Marekovi za čas ktorý nám venovali, za každú dobrú radu, za každé múdre slovo, za priateľské prijatie, za každú prežitú emóciu, a za ich obrovskú snahu zapríčiniť sa o náš kvalitný základ pre budovanie našich manželstiev. Aj vďaka modlitbám, nie len počas týchto príprav, by sme sa chceli usilovať, aby naše novovzniknuté manželstvá boli odrazom Božej lásky v tomto svete.

Dominika a Šimon

Najnovšie články