Rozlúčili sme sa s don Teodorom Gavendom

2014_12_10_teo1(13.12.2014, Dubnica nad Váhom/Opatová) Mnoho ľudí poznalo v Bardejove don Teodora, ako saleziána, kňaza a priateľa. Na zádušnú sv. omšu do Dubnice nad Váhom a následné pohrebné obrady v Opatovej preto prišlo veľa priateľov don Teodora na poslednú rozlúčku. Autobus z Poštárky, mikrobus z Anny a Vinbargu a viacero rodín aj vlastnými autami sú svedectvom toho, ako veľmi zasiahol tento čnostný salezián do života Bardejova a rómskej komunity na Poštárke. Preto mu patrí hlboká vďaka a uznanie. Aj vďaka jeho horlivej pastoračnej činnosti a obetavej práci, môžu saleziáni pokračovať v diele don Bosca v našom meste pre spásu duší, o čo v prvom rade išlo tomuto skromnému a zodpovednému saleziánovi. Kto sa zúčastnil tejto poslednej rozlúčky s otcom Teodorom, zažil skôr saleziánsku rodinu zjednotenú okolo priateľa ako smútočné zhromaždenie, skôr slávnosť ako trúchlivú beznádej. Jeho život je najkrajším darom, ktorým sa môžeme obohatiť aj my.

Stanislav Hurbanič, sdb

Pripájame aj životopisnú črtu don Teodora (saleziáni.sk), pohrebnú kázeň don Jána Čaplu, sdb, kondolenčný list otca arcibiskupa Bernarda Bobera metropolitu, článok z pohrebu (saleziáni.sk).

Najnovšie články