Birmovka posilnila mladých farnosti rozvíjať talenty

DSC_7947(2.5.2015, Bardejov) V sobotu zavčas rána sa udiala vo farnosti Svätej Rodiny na Vinbargu veľká slávnosť. Takmer sedemdesiat mladých ľudí po dvojročnej príprave mali možnosť prijať sviatosť birmovania. Príprava na sviatosť sa konala vo forme pravidelných stretiek, ktorých úlohou bolo rozšíriť vedomosti z katechizmu, predstaviť každodenný život s Bohom, dať im priestor na vlastné vnímanie viery, postoje k viere.

Sviatosť im prišiel udeliť Mons. Stanislav Stolárik, zároveň ich povzbudil, aby svoj jeden talent nezakopali, ale rozvíjali ho ďalej, pretože majú skvelú príležitosť rozvíjať svoje talenty v spolupráci s Duchom Svätým. Vďaka prijatej sviatosti získali aj dary Ducha Svätého a bola by naozaj veľká škoda, ak by ich nechali „ležať popolom“. Celá sviatosť sa niesla v príjemnej atmosfére a teraz pokračuje v živote rozvíjaním darov, ktoré prijali.

Markéta Grajzingerová

Najnovšie články