TÁBOR S DON BOSCOM

DSC_1844(13. – 16. 7. 2015, Bardejov) Uplynulý týždeň sa konal na Vinbargu štvordňový druhý saleziánsky prímestský tábor. Keďže si tento rok pripomíname 200. výročie narodenia don Bosca, témou tohto tábora bol práve Don Bosco. Cieľom tábora bolo prostredníctvom hier, scénok a modlitieb priblížiť deťom a mladým v tomto jubilejnom roku tohto svätca a zakladateľa saleziánov.

Každý táborový deň začínal zrána sv. omšou, v ktorej sme sa všetci aktívne zapájali spievaním a čítaním, a pokračoval samotným programom. Po doobedňajšom programe bol priestor na načerpanie nových síl chutným obedom. Obedňajšia pauza slúžila aj ako čas na tancovanie táborových tancov, zahratie športových hier ako futbal, volejbal a basketbal alebo len na debatenie a podelenie sa s novými zážitkami. Nasledovala poobedňajšia hra a na záver táborového dňa spoločné modlitby v skupinkách. Súčasťou záverečných modlitieb bol nejaký príbeh, ktorý rozprával don Bosco zo svojho života, vysvetlenie samotného príbehu a zamyslenie s krátkou myšlienkou, ktoré túto situáciu prenieslo aj do „obyčajného“ táborového dňa. Celý dej tábora napredoval pomocou scénok, v ktorých animátori predviedli výborné herecké výkony.
DSC_0199Tábora sa zúčastnilo 120 odhodlaných detí a 45 oduševnených animátorov. Ako každý prvý táborový deň sa toto množstvo muselo rozdeliť do 10 skupín a to netradičným spôsobom. Za don Boscových čias bolo potrebné na vstup do oratka dostať pozvánku. Preto na deti čakalo zopár stanovísk, kde za splnenú úlohu dostali pozvánku do oratka, a tak sa dozvedeli od animátorov v reverendách prezlečených za saleziánov zaradenie do svojej skupinky. Nasledovali tradičné zoznamovačky v skupinkách a vymýšľanie názvu skupinky. Predstavila sa zvolávačka tábora, to znamená pieseň, pri ktorej spustení sa všetky skupinky musia zhromaždiť na ďalší program. Tentokrát to bola pieseň Da mihi animas,ktorá bola vytvorená pri príležitosti don Boscovho výročia. Ukázal sa táborový tanec tiež na tematickú pieseň o don Boscovi.
Pondelkový program bol venovaný priblíženiu života v oratku, zistením pravidiel oratka a zbieraním peňazí na zveľaďovanie oratka. Utorok sa niesol témou detstva don Bosca. Doobedu sme si zahrali naháňačku na policajtov a zlodejov a poobede sme zháňali suroviny a obrábali polia, keďže don Bosco ako malý musel tiež pomáhať na poli. V stredu sme si vyskúšali presúvaním sa po stanovištiach v bardejovskom meste, aké bolo ťažké pre don Bosca hľadať nové oratko pre svojich chlapcov. Okorenením doobedňajšieho programu bolo stanovište s výstupom na vežu Baziliky sv. Egídia. Poobede vypukla cholera a don Bosco sa so svojimi chlapcami rozhodol, že pôjde pomáhať a liečiť nakazených. Zázrakom bolo, že ani don Bosco, ani jeden jeho chlapec sa nenakazil. My sme tiež v poobedňajšej hre zbierali suroviny na výrobu liekov. V posledný deň sme hrali rôzne hry na štýl cirkusových, keďže don Bosco sa tiež raz pretekal s jedným kaukliarom a poobede nasledovala veľká hra, kde deti plnením rôznych úloh zbierali vrchnáky, ktoré predstavovali dobré skutky a tie sa potom prostredníctvom farebných papierikov premenili na narodeninovú kyticu pre don Bosca.
DSC_1832Aj keď sa môže zdať, že tento tábor bol ako každý iný, predsa bol niečím výnimočný. Na konci tábora vo štvrtok sa uskutočnilo malé posedenie detí, ich rodičov, animátorov a saleziánov, ktoré sa nieslo v duchu narodeninovej oslavy don Bosca. Posedenie bolo obohatené pripraveným programom moderovaným animátormi, ktorý deti nacvičili len za štyri dni v spomínaných obedňajších prestávkach. Predviedli sa dievčatá zaspievaním piesne Narodeninová oslava, ale aj zatancovaním nacvičeného táborového tanca. Predstavili sa aj ďalšie šikovné deti v zábavných scénkach, ktoré ukázali, ako vyzerá také chlapčenské a dievčenské stretko. No nechýbal ani animátorský tanec, ktorý si pripravili animátori tajne, deti o ňom nevedeli a bolo to pre nich veľkým prekvapením. Prebiehala aj tombola a veľa detí si odnieslo domov aj nejakú tú hračku. A čo by to bolo za narodeninovú oslavu bez torty? Samozrejme, ani tá nechýbala a pripravené bolo aj občerstvenie, do ktorého prispeli aj samotní rodičia detí.
Celý tábor sa niesol v priateľskej a rodinnej atmosfére plnej zábavy a radosti. Nadviazali sa nové kamarátstva a zažili neopakovateľné situácie. Verím, že každý účastník tohto tábora – či už dieťa, animátor alebo salezián, si odnáša veľa krásnych zážitkov a teší sa už na ďalší spoločne strávený prímestský tábor.

Lenka Rimárová

[Best_Wordpress_Gallery id=“18″ gal_title=“Don Bosco PT 2015″]

Najnovšie články