Narodeninová púť do Turína

DB1 - kópia(19.7.2015, Bardejov) DNES večer vyrážame na NARODENINOVÚ PÚŤ k don Boscovi. Sme skupina mladých, rodiniek a saleziánov – v celkovom počte 59 priateľov don Bosca. Naša cesta je motivovaná oslavami dvojstého výročia don Boscovho narodenia.

ĎAKUJEME našim DOBRODINCOM, ktorí sa za nás modlia, obetujú a aj materiálne podporujú naše podujatia. Berieme vás so sebou na miesta, kde sa don Bosco narodil a vyrastal, BUDEME SA ZA VÁS MODLIŤ a obetovať AJ MY.

Už teraz sa môžete tešiť na dojmy, fotky a zážitky, ktoré si so sebou prinesieme a tu sa s vami o ne podelíme.

Stanislav Hurbanič, sdb

Najnovšie články