Otvorili sme oratko

oratko(26.9.2015, Bardejov) Natlačení v najväčšej miestnosti oratka sme rozbehli všetky naše aktivity. Deti sa zahrali na stanovištiach, rodičia posedeli pri kávičke, animátori pobehovali sem a tam, aby sa deti zabavili.

Atmosféra sa podobala tej táborovej, rodinnej. Aj napriek vrtošivému počasiu sme sa zasmiali, zahrali a dohodli na časoch jednotlivých stretiek. Takto začíname s chuťou náš oratkovský rok.

Motto akcie: „Všade dobre, v oratku najlepšie“. Prajem všetkým deťom, aby sa tu skutočne dobre cítili vždy, keď otvoria dvere oratka. Spolu, saleziáni, animátori, deti i rodičia, vytvárame rodinné prostredie, ktoré vychováva.

Stanislav Hurbanič, sdb

Najnovšie články