Umelecký zážitok priniesol viaceré prekvapenia

IMAG0917(22.11.2015, Bardejov) Ku sviatku patrónky hudobníkov a umelcov, svätej Cecílie, si naše talentované deti a mladý, pripravili pestrý program. Započúvali sme sa do hudby, spevu, dokonca i anglickej básničky. Plný kostol obecenstva patrične ocenil aplauzom jednotlivé čísla. Vnieslo to kúsok radosti, pokoja, naplnilo obdivom nad tým, čo sme počuli a videli. Pekným prvkom tohtoročného Cecilfestu, ako vyzdvihol v príhovore aj otec direktor Anton Červeň, bola príprava a vystúpenie detí spolu s ich ockami, radosť vidieť ako sa môžu pod ich vedením zlepšovať nielen v umeleckom duchu. Prvá časť podujatia prebehla v kostole, záverečné tanečné číslo na nás čakalo v priestoroch oratória. Nemalo chybu vidieť pripravenú tanečnú vyzývačku, v podaní ôsmackych stretiek. Kto je lepší v tanci, chlapci, alebo dievčatá? Striedavo sa predbiehali vo výkonoch a tanečných kúskoch. Aby sme neurazili nikoho, radšej sme všetkých pozvali na drobné občerstvenie. Za zmienku stojí ešte to, že ôsmačky sa vrátili z Dolného Kubína, kde mali dievčenskú víkendovku a niektorí chlapci zasa z hokejbalového turnaja z Košíc a hneď po príchode ešte zvládli Cecilfest.

Stanislav Hurbanič, sdb

Program:

 1. Mládežnícky zbor, V bludiskách, Kadiaľ ísť, vlastná tvorba.
 2. Alessia Gracová, Sam I Am, básnička v anglickom jazyku.
 3. Lívia Šinaľová a ocko Viliam spolu s Laurou Petrovičovou, Ding dong!, skladba pre 2 flauty a klavír.
 4. Lívia Šinaľová s doprovodom ocka Viliama a hostí Samka Harčára a ocka Peťa, Učiteľka tancapieseň.
 5. Samko Harčár s doprovodom ocka Peťa, Suita Amol, gitara.
 6. Eliška Harčárová s doprovodom ocka Peťa, Nádherný svätý od Simony Martausovej, spev.
 7. Terezka (flauta) a Evka (klávesy) s doprovodom ocka Jara, Bábika, hudba.
 8. Jaro Terpitko, Tiko tiko, gitarové prelúdium.
 9. Simonka Šidelská (spev) s bratom Jakubom (kachon) s doprovodom Jara Terpitka, Nekráčaj predo mnou od Zuzany Smatanovej, pieseň.
 10. Vinimini, detský zbor, Lásky čas, Nech padá, piesne.
 11. Stretko ôsmačiek a ôsmakov, Tanečná vyzývačka, tanec.

Najnovšie články