Sústredenie reprezentácie futsalistov na východe

sustredenie(28.-30.12.2015, Bardejov) V dňoch 28. – 30.12. bolo prvé sústredenie futsalistov na PGSi 2016. Dejiskom sústredenia bolo mesto Bardejov. Stretnutie chlapcov z východného Slovenska prebiehalo s maximálnou spokojnosťou na oboch stranách. Chlapci vyslovili spokojnosť s kvalitou tréningov ako aj programom sústredenia, ktorý bol zameraný na športovú aj duchovnú oblasť. Z druhej strany bola taktiež spokojnosť trénerov kvôli záujmu hráčov trénovať a takto dostať možnosť reprezentovať v najbližšom ročníku Slovensko na medzinárodných hrách saleziánskej mládeže – PGSi 2016. Všetko prebiehalo v poriadku, a to aj vďaka sponzorom a dobrodincom, ktorí pomohli pri realizácii sústredenia. Všetkým Pán Boh zaplať.

Peter Dolhý

Najnovšie články