Zamrznuté tričko sa ťažko oblieka

IMAG1119(Brezovka, 16.-17.1.2016) Januárová obnova pre animátorov sa niesla v duchu odpustenia. Pätnásť animátorov si mohlo skúsiť v rámci zábavnej časti, ako je ťažké obliesť zamrznuté tričko. V dvoch týmoch sa všemožne snažili kocku z trička naťahovať, ohýbať, rozmrazovať, len aby sa im ako prvým podarilo tričko obliecť. Okrem humornej stránky tejto aktivity, bolo hneď vidieť a aj cítiť, ako je to keď nevieme odpustiť, ako skrehneme, a čoho sa dotkneme s nami. Odpustenie sa lepšie nosí, príjemnejšie sa v ňom cítime.

Nechýbal večer plný zábavných hier, vďaka ktorým sme vytvorili dobrú partiu. Otázka, „Čo by bolo keby…?,“ účastníkov už teraz rozosmeje lebo pri tejto slovnej hre sme sa dozvedeli toľko nemožných a prekvapivých odpovedí, že už nám stačí iba začiatok otázky na smiech. Ďalšou hrou sme strávili veľa času v smiechu a podivuhodných situáciách. Touto hrou bolo mestečko Palermo, v ktorom ide o objavenie mafiánov a víťazstvo slobodných občanov. Spestrili sme túto hru o nové postavy, čím sa hra stala zaujímavou aj pre tých, čo už vypadli.

Sobota už patrila naplno duchovnej obnove o odpustení. Čo je ľahšie, odpustiť, alebo hrať urazeného? Prajeme si nevynechať lekcie, v ktorých sa stávame schopnými odpúšťať, nie z donútenia, ale slobodne. Veď ako odpúšťame, to ovplyvňuje aj to, ako sa odpúšťa nám.

Svätú omšu nám prišiel odslúžiť salezián Ján Fabian. Navštívila nás rodina Žarnovská, pozvali sme ich na obed a poprosili sme ich, aby nám porozprávali o sebe, o rodine, o tom, čo pre nich znamená saleziánske dielo. Ďakujeme im a prajeme celej rodine, aby boli šťastní.

Stanislav Hurbanič, sdb

Najnovšie články