Dobrý vrátnik je lepší než sto úradníkov

2016-03-12 23.06.51(11.-12.3.2016, Brezovka) Animátori sú nielen dobrá partia, ale o dynamikách skupiny sa aj zamysleli na marcovej duchovnej obnove. So záujmom sa zapájalo dvadsať stredoškolákov v aktivitách pripravených v tímovej spolupráci saleziánov, vysokoškolákov a rodinky Šidelskej na tému o dobrom spoločenstve. Celkom tridsať zaangažovaných zažilo na vlastnej koži, aké je fajn byť súčasťou podmanivej atmosféry, ako v rodine.

Program nebol natoľko dôležitý, hoci kvalitne pripravený, ako samotný zážitok osobného stretnutia, zážitok toho, že sme súčasťou niečoho dobrého, niečoho väčšieho, don Boscovho diela. Večerný a zároveň zábavný program vyvrcholil skrývaním a nasledovným hľadaním stratenej drachmy (niečoho vzácneho pre mňa). Až napokon kľačalo dvadsaťpäť mladých na kolenách pred Najsvätejšou Sviatosťou na adorácii o polnoci. Zázrak? Niečo čudné? Prečo to tak čudne voláme? Nie je to skôr krásne normálne?! Dokázali to a nielen chvíľu ale poriadne a zostali ticho až do nasledujúceho obeda.

Je to ako domino efekt, jeden padne, padnú všetci, jeden pohne druhým až natoľko, že spolu prejdú kus cesty a ich posolstvo osloví, lebo do toho boli zapojení všetci.

Nič nestratili tým, že zostali ticho, nenarušili sa ich vzájomné vzťahy, ba priam sa umocnili, lebo sa nezakladali na sympatii a antipatii, ale sa zjednotili v spoločnej modlitbe za toho, čo je práve vedľa mňa. Aké rôzne partie sú súčasťou môjho života, ako rôzne sa v nich cítim a správam, ako dokážem ovplyvniť atmosféru ja, ako viem nadchnúť pre dobré dielo?

Dám skôr na to, čo iní povedia, alebo viem byť animátorom aj sám seba? Mimo reflektorov a kamier, v tichu a útekom pred inými sa stretli s Bohom a tak sa môžu pokojne porozprávať aj s tebou.

Nielen pekné reči, ale aj osobné svedectvo rodinky Šidelskej umocnilo radosť z toho, že sú súčasťou saleziánskeho sveta.

Obohatením a prekvapením tejto obnovy bol aj Nikolaj Chirkov, kandidát z Aldanu, ktorý práve v tento deň prišiel do našej komunity a hneď išiel s nami na chatu, medzi mladých, ktorí ho so zvedavosťou privítali a čo je viac rovno aj prijali medzi seba. Nech sa medzi nami aj vďaka takýmto aktivitám a stretnutiam, cíti dobre, ako doma.

Stanislav Hurbanič, sdb

Najnovšie články