Vynašli sme nové slovo, „dvoratorián“

IMG_2331(23.4.2016, Brezovka) Pravidelná duchovná obnova prilákala osemnásť statočných animátorov. Zamýšľali sa nad tým, čo by malo charakterizovať saleziánsky dom. Túto tajnú ingredienciu objavili v rodinnom duchu, ktorý vďaka srdečnosti, vzbudzuje dôveru a otvára srdcia.

Večer ovládla rodinná a uvoľnená atmosféra, ktorá začala gradovať pri spoločnej opekačke a pokračovala pripraveným programom. Ten sa niesol v duchu návratu do detstva. Na animátorov čakali stanovištia, kde skákali cez gumu, hrali sa s formičkami v pieskovisku, stavali domček z lega, vymalovávali omaľovánky, inscenovali súrodeneckú hádku, či písali rozprávky. Veru o zábavu bolo postarané až do konca, keď si vytvorené rozprávky navzájom čítali. Spoločným ružencom sme zakončili tento pekný večer.

Každému animátorovi prišiel list, a to nie hocijaký, ale list priamo od don Bosca. V zjednodušenej forme bol inšpirovaný Listom z Ríma z roku 1884. V tomto liste don Bosco opisuje jeden sen, a vidí v ňom oratórium v jeho začiatkoch, kde panovala rodinná atmosféra, kde kňazi i klerici boli dušou rekreácie. No potom don Bosco navštívi súčasný saleziánsky dom a zosmutnie, keď vidí koľko nudy v ňom vládne. Nechýbajú vychovávatelia, sú tam, ale chlapci sú ponechaní sami na seba. Všimol si odstup, ktorí sa utvoril medzi nimi a mladými. List otca, ktorému záleží na srdečných vzťahoch, sa dotkol každého jedného animátora, a povzbudil k srdečnosti, keď zaklope na srdce, tak si ho získa.

Bez srdečnosti sa láska neprejaví a bez tohto prejavu niet dôvernosti. Kto chce byť milovaný, musí ukázať, že miluje.

Don Bosco, List z Ríma 1884

A tu sa konečne dostávame k tomuto novovzniknutému slovu. Náš „dvoratorián“ je ten, čo sa  pristaví pri dverách oratka, privíta decká, pozdraví ich, pozná ich po mene, čo animuje ihrisko, organizuje hry, rozhoduje zápasy, hrá sa s deťmi, čo obieha celé oratko, aby sa priblížil k deckám, ktoré nič nerobia a nehrajú sa, a vie sa dať s nimi do reči. Ak je animátor zároveň aj dobrý „dvoratorián,“ tak oratko je plné srdečnosti, zábavy, rozhovorov, stáva sa domovom a rodinou pre mladých.

IMG_2425Vzácna návšteva, rodinka Demská, prišla medzi nás a povzbudila nás svojím osobným rodinným príbehom. Okrem iného pripomenuli dôležitosť dobrých vzťahov, dobrej partie, ktorá ťahá a pomáha tak v duchovnom živote, ako aj k dobrým spoločným zážitkom.

Rovnako sa animátorom prihovoril aj Nikolaj Chirkov, náš nový kandidát z Aldanu. Porozprával o jeho rodine a o srdečných vzťahoch so saleziánmi, ktorí sa tak stali súčasťou jeho rodiny.

Stanislav Hurbanič, sdb

Najnovšie články