Tábor v Zootropolise

IMG_7161(4.-8.7.2016, Bardejov) V dňoch 4.-8.7.2016 sa konal na Vinbargu prvý tohtoročný saleziánsky prímestský tábor, ktorého sa zúčastnilo 160 detí a 80 animátorov. Všetci zúčastnení sa na jeden pracovný týždeň pohltili do animovanej rozprávky, preniesli sa do mesta zvierat s názvom Zootropolis, na chvíľu sa stali kadetmi policajného oddelenia a spolu s hlavnými hrdinami rozprávky pátrali po nezvestných zvieratách. V prvý deň tábora, v pondelok, boli deti i animátori zadelení do skupiniek, vypočuli si novú táborovú „zvolávačku“ a táborové dobrodružstvo sa začalo. Deti spolu so svojimi animátormi počas celého týždňa absolvovali policajný výcvik, hľadali stratenú vydru a ďalšie zvieratá či vyrábali protilátky. Do deja rozprávky vtiahli deti scénky hrané našimi šikovnými animátormi – hercami, ich presvedčivé výkony a zaujímavé kostýmy. Prostredie Zootropolisu dotvárali aj početné kulisy rozvešané v areáli oratka, ktoré zobrazovali postavy tejto rozprávky namaľované rukami obetavých animátoriek ešte pred začatím tábora.

Ako každé dni saleziánskeho tábora tak aj tieto sa začínali stretnutím s Bohom v kostole – sv. omšou, počas ktorej bola aj možnosť prijať sv. zmierenia. Sv. omše spríjemnili spevom i hudbou deti a animátori, ktorí pod vedením Moniky Staňkovej vytvorili po prvýkrát taký táborový zbor pred mikrofónmi. Po sv. omši nasledovala desiata, samotný doobedňajší program plný rôznych hier a stanovísk, potom chutný obed a obedňajšia pauza slúžiaca na menší oddych, načerpanie síl, voľnejší program či priestor pre tancovanie i učenie sa nového „chytľavého“ táborového tanca, ktorý si nacvičilo zopár obratných animátoriek.

Deň pokračoval znovu pripravenými poobedňajšími hrami, olovrantom a ukončil sa spoločnými modlitbami v skupinkách. Prostredníctvom týchto modlitieb a kázní Stana Hurbaniča SDB na sv. omšiach bol deťom i animátorom priblížený známy biblický príbeh o Dávidovi a Goliášovi. Tento príbeh bol akoby druhou témou tábora.

Deti sa zamýšľali nad tým, čo predstavuje ich strach na tábore a zistili, že proti nemu môžu bojovať svojimi vlastnými silami, „zbraňami“ no i to, že najväčšou „zbraňou“ a posilou je Božia pomoc. Povzbudení Dávidovou odvahou sa snažili počas tohto táborového týždňa prekonať ho.

Obohatením tábora bol štvrtkový pobyt na krytom kúpalisku Delňa v Prešove, kde sa deti, animátori i saleziáni poriadne vyšantili, zabavili a zaplávali si. I keď bol tento tábor veľmi početný, počas celého týždňa vládla príjemná, skvelá a rodinná atmosféra a dobrá nálada. Verím, že každý účastník si odniesol mnoho krásnych zážitkov a nové priateľstvá.

Na záver chcem poďakovať saleziánom: Stanovi, Pančimu a Nikovi za ich prítomnosť medzi nami, pani kuchárke a jej pomocníkom, ktorí nám pripravovali vždy chutný obed, všetkým animátorom za ich ochotu, obetu a čas venovaný príprave tábora i táboru samotnému a v neposlednom rade deťom, bez ktorých by tento tábor nebol táborom, za ich úprimnú detskú radosť a veselosť.

Lenka Rimárová

[Best_Wordpress_Gallery id=“36″ gal_title=“Zootropolis 2016″]

Najnovšie články