Mladežnícky zbor sa predbiehal na motokárach

ml1(19.-21.8.2016, Brezovka, Košice) Úplne niečo iné, nečakané, no veru akčné a utužujúce partiu, strhlo mládežnícky zbor. Víkend plný zážitkov, smiechu, dobrej nálady sprevádzal každého účastníka štartovacej chaty mládežníckeho zboru. Aby toho nebolo málo, zabavili sa aj na motokárach, kde sa ukázala ich súťaživosť a schopnosť odreagovať sa spolu.

Chata tohto charakteru, vyznačuje, že toto je viac ako len zbor, lebo tu sú živé vzťahy, radosť z toho, keď spolu trávia čas, vládne tu rodinná atmosféra. Tento víkend to len dosvedčuje. Stačilo vidieť, tú zapálenosť na motokárach, to nadšenie, s ktorým sa o tom ešte dlho rozprávalo. Chvíle ako tieto, dávajú zažiť opravdivú radosť každému, kto je súčasťou tohto mládežníckeho zboru.

Navštívili i saleziánov na Troch hôrkach v Košiciach, kde slávili svätú omšu. V strediskovej čajovni posedeli v rozhovore s miestnym saleziánom Bohušom Levkom pri kávičke. Nechýbala návšteva hudobky a inšpirovanie sa tým, ako to funguje tam.

ml2So zapadajúcim slnkom a sugestívnym výhľadom na Košice, nabrali sviežosť a očarenie na Vyhliadkovej veži Hradová. Mesto je odtiaľ úplne iné. Aj mnohé veci, ktorým sa pravidelne venujeme, si nezaškodí pozrieť z nadhľadu, tak objavíme ich čaro a hodnotu. Tu mi nepríde nič iné, iba skutočne poďakovať za vašu poctivú prípravu na skúškach, ktoré nie všetci vidíme, za váš spev na mládežníckych svätých omšiach a nielen, a v mnohých iných príležitostiach, ako je Valdocco, Cecilfest, pri nahrávaní vašej prvej pesničky Kadiaľ ísť. Osobitne chcem poďakovať, za vašu starostlivosť počas táborov, kde ste takými animátormi táborového spevokolu. No a to najdôležitejšie, ste samozrejme každý jeden z vás. Ďakujem osobne Monike Staňkovej, vedúcej tohto nášho zboru, že pod jej vedením počujeme spievať mladých nielen o krásnych veciach, ale vidíme aj ich zohratosť a obetavosť. Stano, sdb.

Štartovacia chata splnila svoje ciele. Aj návšteva rodinky Šinaľovej a Harčarovej utužila to, čo je v zbore tohto charakteru dôležité. Posilnila rodinné vzťahy, povzbudila do činnosti, ktorá si vyžaduje obetavé srdce, chuť oslavovať Boha svojimi talentami, spevom a hudbou, a keďže Bohu nemáme dávať druhotriedne dary, všetok ten čas má veľkú hodnotu.

Stanislav Hurbanič, sdb

Najnovšie články