Tour de Hrob o (ne)úspešnom prekročení rieky

tdh17_01(31.10.2016, Bardejov) V predvečer slávnosti Všetkých svätých sa mladí stretli na tradičnom podujatí Tour de Hrob. Tento ročník sa niesol v duchu príbehu don Titusa Zemana, slovenského saleziána v procese blahorečenia. Účastníci sa akčným štýlom presúvali nielen medzi jednotlivými stanovištiami, no i medzi životnými etapami tohto saleziána.

Program, pripravený animátormi, zahŕňal splnenie úlohy na stanovišti, oboznámenie sa o detstve, dospievaní, štúdiu, snahe zachrániť povolania až po neúspešný prechod riekou Moravou, čím začalo jeho väzenie a mučeníctvo.tdh17_02

Ja musím čakať na hriešnika a nie hriešnik na mňa. (Titus Zeman)

Niektoré zastavenia boli o skutočnej odvahe, keď bolo treba zájsť na Kalváriu, inde museli prebrodiť rieku, aby sa dostali k ďalším indíciám, alebo prejsť podzemím v mučiarni, alebo rozlúštiť knižnú šifru.

Bolo to veľmi dobre pripravené, povzbudila i samotné nadšenie s akým sa do toho animátori vložili. Tá svätá omša v žiare sviečok, je nezabudnuteľným zážitkom a vynikajúcou bodkou za akciou. Ďakujem odhodlanej skupinke, ktorá to pripravila, rovnako i vysokoškolákom za pomoc pri stanovištiach, a samozrejme každému jednému účastníkovi, animátorom, ktorí boli so skupinkami a zažili to so stretkom.

tdh17_03Všetkých tento príbeh napokon priviedol až do kostola na Vinbargu, kde sa začala svätá omša v prítmí sviečok. Príhovor direktora, Vila Riška, priblížil svätosť tohto saleziána ako jedného z nás, a tým priblížil svätosť každému jednému mladému v kostole. Dlhý rad pred spovednicou isto potešil don Titusa, ktorý sa obetoval za povolania, aj vďaka čomu sme tu Saleziáni teraz.

Stanislav Hurbanič, sdb

Najnovšie články

Spúšťame nahlasovanie na letné tábory pre deti.

Duchovná obnova na Brezovke a Vysokej nad Uhom

Vymaľovanie kostola sv. Anny