Tour de Hrob o (ne)úspešnom prekročení rieky

tdh17_01(31.10.2016, Bardejov) V predvečer slávnosti Všetkých svätých sa mladí stretli na tradičnom podujatí Tour de Hrob. Tento ročník sa niesol v duchu príbehu don Titusa Zemana, slovenského saleziána v procese blahorečenia. Účastníci sa akčným štýlom presúvali nielen medzi jednotlivými stanovištiami, no i medzi životnými etapami tohto saleziána.

Program, pripravený animátormi, zahŕňal splnenie úlohy na stanovišti, oboznámenie sa o detstve, dospievaní, štúdiu, snahe zachrániť povolania až po neúspešný prechod riekou Moravou, čím začalo jeho väzenie a mučeníctvo.tdh17_02

Ja musím čakať na hriešnika a nie hriešnik na mňa. (Titus Zeman)

Niektoré zastavenia boli o skutočnej odvahe, keď bolo treba zájsť na Kalváriu, inde museli prebrodiť rieku, aby sa dostali k ďalším indíciám, alebo prejsť podzemím v mučiarni, alebo rozlúštiť knižnú šifru.

Bolo to veľmi dobre pripravené, povzbudila i samotné nadšenie s akým sa do toho animátori vložili. Tá svätá omša v žiare sviečok, je nezabudnuteľným zážitkom a vynikajúcou bodkou za akciou. Ďakujem odhodlanej skupinke, ktorá to pripravila, rovnako i vysokoškolákom za pomoc pri stanovištiach, a samozrejme každému jednému účastníkovi, animátorom, ktorí boli so skupinkami a zažili to so stretkom.

tdh17_03Všetkých tento príbeh napokon priviedol až do kostola na Vinbargu, kde sa začala svätá omša v prítmí sviečok. Príhovor direktora, Vila Riška, priblížil svätosť tohto saleziána ako jedného z nás, a tým priblížil svätosť každému jednému mladému v kostole. Dlhý rad pred spovednicou isto potešil don Titusa, ktorý sa obetoval za povolania, aj vďaka čomu sme tu Saleziáni teraz.

Stanislav Hurbanič, sdb

Najnovšie články