Nástupca don Bosca aj v kruhu Bardejovčanov

dbza01(5.11.2016, Žilina) Ako by sme mohli chýbať pri takomto dôležitom stretnutí, keď medzi nás na Slovensko zavítal nástupca don Bosca, don Ángel Fernandés Artime. Sedemdesiat členná skupina z Vinbargu i Poštárky, mladých, rodiniek s deťmi i saleziánov pozorne počúvala každé jeho slovo. Vyzval nás všetkých, celú saleziánsku rodinu, aby naše strediská, boli domami s otvorenými dverami, ktoré prijímajú každého.

Srdečnosť, ľudskosť a jednoduchosť tohto významného človeka chytila za srdce každého. Svätá omša na Vlčincoch v Žiline sa slávila za účasti množstva ľudí z celého Slovenska. Ústrednou myšlienkou jeho príhovoru bola vďačnosť Bohu sa Saleziánsku rodinu, ktorá je veľmi široká a robí po celom svete mnoho dobra. Táto rodina je súčasťou Cirkvi, ktorá má mať otvorené dvere pre každého, nielen pre tých z nášho prostredia.dbza02

Využili sme príležitosť,  a vyfotografovali sme sa s hlavným predstaveným aj my z bardejovskej výpravy. Bolo to trochu na rýchlo, keďže sme s tým nerátali a preto tam nie sme úplne všetci, čo nám je ľúto. Obdivovali sme ho, ako sa pri každej skupine pristavil, odfotil, prihovoril, podal ruku, a hoci ho už volali preč, našiel si chvíľku na ľudské gesto. Cítili sme sa v jeho blízkosti veľmi príjemne.

Na mládežníckom programe s hlavným predstaveným oboznámili s postavou don Titusa Zemana, ktorý je v procese blahorečenia. Každý účastník dostal „Titusovky,“ okuliare, cez ktoré možno vidieť veci inak. Zároveň sa predstavilo všetkých šesť zložiek saleziánskej rodiny, ktoré pôsobia na Slovensku. Hlavný predstavený si dokonca zahral i kalčeto proti slovenskému výberu, a veru, prehral. No ukázal sa ako veľmi ľudský človek.

Zavŕšením bola krátka adorácia, počas ktorej všetko stíchlo a bolo to krásnou ukážkou, že mladí na Slovenku sa radi modlia. Večerné slovko hlavného predstaveného bolo poprianím šťastného návratu všetkých zúčastnených. Tešil sa z toho, že sa stretol s mladými.

Stanislav Hurbanič, sdb

Najnovšie články