Don Jozef Bližinský odišiel do večnosti

Drahí priatelia,
s hlbokým žiaľom, ale v nádeji na vzkriesenie Vám všetkým oznamujeme smutnú správu, že dnes o jedenástej hodine sa odobral na cestu k Otcovi, náš spolubrat a jeden zo zakladateľov saleziánskeho diela tu v Bardejove
don Jozef Bližinský, sdb.

O mieste a čase pohrebu vás budeme informovať.
RIP!

Viliam Riško SDB
a spolubratia Bardejovskej komunity

PARTE – s informáciami o pohrebe.

Najnovšie články