Dosýta duchovne i fyzicky

25344620_1953976041590658_37384027_o(8. – 10. 12. 2017, Brezovka) Počas tohto víkendu sme sa zišli, jedna veľká animátorská partia, aby sme spoločne vytvorili tieto predčasné Vianoce a zároveň sa duchovne obnovili. Začali sme svätou omšou na Vinbargu, aby sme tak spoločne oslávili sviatok Nepoškvrnenej Panny Márie, po ktorej sme sa všetci presunuli autobusom na Brezovku. Témou bola: “Rodina moja vlastná a rodina, ktorú si založím.”

Naším hosťom bola mamka Petra a Pavla Kaľatových, ktorá nám prišla porozprávať, aké boli jej pocity a dojmy odkedy jej deti začali chodiť k saleziánom, ako sa rozhodovali pre svoje povolanie a všetky problémy, s ktorými sa stretáva mamka každého jedného animátora. Nezabudla nám dať ani rady, ktoré nás povzbudili. Sobota sa niesla vo25353182_1953976038257325_593115643_o vianočnej a rodinnej atmosfére, ktorú sme dotvorili vianočným stromčekom a rôznymi ozdobami. Pod vedením mamky Alenky Čechovej dievčatá usilovne pripravili vianočné jedlá a chlapci zase pripravili miestnosť na večeru.  Nasledovala svätá omša a po nej štedrá večera, ktorá bola vyvrcholením celého dňa. Začali sme prečítaním krátkeho úryvku o narodení Ježiša z Biblie a symbolickým krížikom medu na čelo. Večera sa niesla príjemnými rozhovormi a bola ukončená rozdávaním darčekov. Celkový výsledok bol úžasný a bolo pekné vidieť, čo všetko sa dá dosiahnuť 25317081_1953977334923862_541728881_ospojením všetkých síl. V nedeľu bola duchovná obnova, ktorej prednášku mal náš salezián Stanislav Hurbanič. Potom bolo kratšie silencium zakončené svätou omšou. Po obede sme si rozdelili úlohy, každý niečo poupratoval a plný nových zážitkov sme sa vybrali domov.

Chcela by som poďakovať všetkým zúčastneným, hosťom a tiež saleziánom, ktorí sa o nás starajú a pomáhajú nám na našej životnej ceste.

Natália Rimárová

Najnovšie články