,,Pomocnica kresťanov, oroduj za nás!“

20180524_230707_zmensena(24.5.2018, Bardejov, Vinbarg) K najväčším sviatkom v saleziánskej rodine patrí aj sviatok Panny Márie Pomocnice. Je to vynikajúca príležitosť pre nás všetkých, aby sme jej poďakovali alebo poprosili o milosti, ktoré potrebujeme.

Naša oslava Panny Márie Pomocnice sa začala individuálne pred deviatimi dňami, keď sme si dali úmysly v deviatniku. A tak spolu, teda celá saleziánska rodina sme sa zišli na slávnostnej sv. omši, kde sme obetovali všetky naše úmysly, prosby, vďaky.

,,Veď ak sa niečo stane, ideme za mamkou.“

Tieto slová odzneli od nášho saleziána Stana, ktorý sa k nám prihovoril počas kázne. Neberme tieto slová z detského hľadiska, ale vyjadrime tak Panne Márii našu dôveru voči nej.

20180524_193516_zmensena

Na záver sv. omše direktor Vilo požehnal novú sochu Panny Márie Pomocnice a spoločným sprievodom sme ju odprevadili až do oratka.

Sebastián Grega-Jakub

,,Raz sa mi sníval sen, že som stál na zastávke autobusu a išlo oproti mne auto, trúbilo, šlo ma zraziť a ja som videl Pannu Máriu, ako sa ku mne sklonila.“

Peter Žarnovský

,,Ovplyvnila moje manželstvo, rodinu a stala sa tak neodmysliteľnou súčasťou nášho života.“

Damián Petrovič

 

Najnovšie články