Ako maličkosť dokáže spríjemniť deň

IMG_0697V dňoch 14. a 15. decembra 2018 sa konala 13. zbierka „Saleziánske Kilo“ v sieti 6 predajní potravín Makos v meste Bardejov a Bardejovskej Novej Vsi. Už štvrtý rok sa do zbierky zapája aj obec Fričkovce, kde si sami zabezpečujú dobrovoľníkov na zber potravín.

Tento rok tisíce Bardejovčanov darovali približne 5,5 ton potravín zo svojich nákupov, ktoré boli dobrovoľníkmi rozvezené do 230 rodín v núdzi v okrese Bardejov. Na zbere potravín, ich triedení, nakladaní, rozvoze sa zúčastnilo viac ako 80 dobrovoľníkov – mužov, žien, mladých a detí. Spolu sa pripravilo 230 krabíc potravín.

Povzbudivá bola spolupráca dobrovoľníkov z viacerých cirkví na území Bardejova. Veľkou pomocou boli birmovanci či už na tzv. stojkách v predajniach, pri triedení alebo aj rozvoze potravín. Podujatia sa už tradične ukončilo modlitbou a posedením pri znamenitom guľáši. IMG_0696

Súčasťou tejto zbierky bola aj jedna novinka – do balíkov s potravinami pre rodiny bol pridaný aj dotazník, pomocou ktorého sa rodiny môžu dostať ku second-hand oblečeniu. Obdarované rodiny si vyplnia aké konkrétne šatstvo (typ, veľkosť atd.) by potrebovali a okruh dobrovoľníkov Saleziánskeho Kila sa pokúsi im ho zabezpečiť.

Saleziánske kilo v Bardejove začalo v roku 2012 na Vianoce, kedy 20 dobrovoľníkov s podporou bratov saleziánov vyzbieralo 15 krabíc potravín. K zbierke sa postupne pridávali dobrovoľníci z ďalších cirkví v Bardejove a dnes je to už spoločné dielo. Zbierka sa začala neskôr robiť aj týždeň pred Veľkou nocou a koná sa teda dvakrát ročne. Inšpirácia pre toto dielo prišla z Prešova.

Veľká vďaka patrí dobrovoľníkom za ich čas a námahu, ale hlavne tisícom Bardejovčanov, ktorí prispeli do zbierky a pomohli tak druhým.

Martin Ceľuch

Najnovšie články