VIAC PRIESTORU PRE ĽUDÍ

revitalizacia

Vnímame, že dozrieva čas na úpravu priestorov nášho domu. Nejde o žiadne veľké zmeny, skôr o úpravu využívania priestorov a z toho vyplývajúce práce. Vnímame ako kritický problém málo priestorov pre stretnutia, spovede, osobné rozhovory, prípravy ku sviatostiam. Je možné si tieto plány a priestory prísť pozrieť i osobne v čase nedeľnej kávičky a prípadne i prispieť svojím pohľadom.

 

 

KAPLNKA AKO SRDCE ORATÓRIA

Dlhodobo snívame o tom, ako dostať do oratória kaplnku. Preto plánujeme priblížiť kaplnku mladým. Tu by bolo možné spovedať, duchovné sprevádzanie, osobné rozhovory, modlitby so stretkami, animátormi, osobná modlitba mladých počas otvoreného oratka, svätá omša z času na čas pre menšie skupinky.

SPOVEDNÁ MIESTNOSŤ VO VESTIBULE

Vo vestibule by vznikla miestnosť na spovede, duchovné sprevádzanie, prípravy na sviatosti, stretnutia malých skupín, prijímanie návštev. Tým by sa odľahčila kancelária na pracovnejšie účely.

OPEN SPACE, ČAJOVŇA, VÝDAJŇA

Spoločenská miestnosť by nadobudla multifunkčnejší účel využívania. Upravil by sa bar, zariadenie, nábytok, všetko by viedlo k skvalitneniu služieb. Pribudol by kávovar na „nedeľnú kávičku“, mládežnícke čajovne. Rovnako by sa zmenil nábytok, ktorý by zodpovedal našim skúsenostiam účelného využitia i na animátorské materiály, výdajňu pre deti v oratku. Tu sa presunie i animátorská kancelária, pribudla nová kopírka, mení sa interná sieť. Všetko to vedie k priblíženiu animátorov do priestoru detí, kde hoci len pri príprave nejakého podujatia, stretnutia, sú bližšie k nim a stáva sa ľahšou i asistencia oratória.

Podporiť tento projekt modernizácie priestorov môžete rôznymi formami, jednou z nich je i príspevok na účet: SK72 5200 0000 0000 1001 3040, správa pre prijímateľa: oratko.

Rovnako príspevkom počas „nedeľnej kávičky“, alebo osobne. Pán Boh zaplať už vopred za vašu pomoc a podporu.
Bližšie informácie: Stanislav Hurbanič, sdb.

Za vašu pomoc, srdečné Pán Boh zaplať!

Najnovšie články