Našiel sa templársky poklad

DSC_0178_zmensenaPočas posledných dvoch mesiacov sa v oratku konala celooratkovská hra s názvom Templársky poklad. Do hry sa mohli zapojiť deti od piateho do deviateho ročníka. Každý piatok sme sa stretali v oratku, kde sme sa po splnení týždňových úloh mohli na mape posunúť ďalej.

Na mape boli tri zakryté ostrovy, ktoré sa postupne odhaľovali. Posledný ostrov sa odkrýval 1. mája v oratku, ktorého vyvrcholením bolo nájdenie pokladu. Nasledoval obed, po ňom bolo vyhodnotenie nášho niekoľkotýždňového snaženia sa a potom smDSC_0029_zmensenae sa mali stať vyššími templármi. Každý z nás sám navštívil miestnosť logického myslenia a miestnosť odvahy, kde na nás čakali zaujímavé skúšky.

Po ich splnení sme dostali podpis a pečiatku od zástupcu najvyššieho templára Legopasa a stali sme sa vyššími templármi. Každý dostal aj habit a malú sladkú odmenu. Tak nasledovalo hľadanie pokladu podľa mapy a súradníc, ktoré sme mali k dispozícii. Dostali sme sa až k vodárni za kostolom, kde sme natrafili na troch templárov z iného rádu. Tí DSC_0023_zmensenamali zvitok s informáciami, ktoré nás mali doviesť k pokladu. Prišli sme do lesa, kde sme našli fakle zapichnuté v tvare štvorca. V jeho strede bola zakopaná krabička s templárskymi mincami. Každý si jednu nechal na pamiatku. Vrcholom dňa bola svätá omša ako poďakovanie za celú hru a po nej nasledovala opekačka.

Celá táto hra sa mi veľmi páčila. Chcel by som sa za nás deti poďakovať všetkým animátorom, ktorí sa so nej zapojili, pripravovali ju pre nás a ktorí sa nám venovali.

Samuel Harčar

Najnovšie články