Pekný rok sme zakončili spoločnou opekačkou

opekačka Kalvária_06-2019_zmensenaUž druhý rok po sebe sme sa my, miništranti, z Vinbargu spolu s miništrantmi zo sv. Anny vybrali na spoločnú opekačku na Kalváriu, kde sme sa mohli zahrať, porozprávať alebo len tak posedieť v tieni.

Všetci sme sa stretli pri kostole sv. Anny a odtiaľ sme išli na Kalváriu. Keď sme prišli hore, tak sme si rozdelili úlohy. Viacerí sme sa vybrali pre drevo na oheň, niektorí  sme prišli chystali jedlo na opekanie. Každý opekal to, čo si priniesol a niečo nám priniesli aj saleziáni. Celé sme to zakončili tým, že sme sa v kostole pomodlili desiatok ruženca, zároveň aj schladili a pekné slovko na záver nám povedal aj don Luigi. Spoločne sme zišliopekačka Kalvária_06-2019-3_zmensena dole a každý sme potom išli domov, síce unavení, ale šťastní, lebo sme mali za sebou super deň.

Martin Varga

                                                                                                                          

Najnovšie články