A ty si už objavil/a svoje povolanie?

Čisto ženská partia sa stretla na Brezovke v jeden októbrový víkend. Asi každý z nás sa minimálne raz vo svojom živote zamýšľal nad tým, čomu sa bude venovať, keď raz bude veľký. Bude to moje povolanie duchovné alebo ním budem slúžiť a pomáhať iným? Možno práve aj na tejto obnove sme sa nad touto dôležitou otázkou mohli zamyslieť aj hlbšie, pretože témou bolo práve povolanie. Duchovnú obnovu kázala Mery Gregová FMA. Bol to pekný a obohacujúci víkend plný rôznych príležitostí, napríklad vyskúšať si duchovné povolanie alebo život matky v domácnosti, ale aj porozprávať sa s niekým, s kým sme sa dlho nevideli. Okrem toho naše srdcia boli naplnené podnetnými myšlienkami. Každý z nás je povolaný milovať. Boh má pre každého človeka pripravený plán, to pravé povolanie, ktoré sa nám síce nie vždy môže zdať prijateľné, no je pre nás to najkrajšie. Najlepšou odpoveďou na otázku povolania je naučiť sa počúvať nášho Nebeského Otca, pretože On nás pozná najlepšie a privedie nás na správnu cestu, ak mu to dovolíme.

Radka Čanová

Najnovšie články