A akú misiu máš ty?

20191115_214058_zmensenaTretí novembrový víkend sme sa opäť raz stretli na duchovnej obnove na Brezovke. Keďže to bola spoločná obnova ako pre chlapcov, tak aj pre dievčatá, zišli sme sa ozaj v hojnom počte. Celá obnova sa niesla v misijnom duchu. Zamýšľali sme sa nad tým, čo pre nás misia znamená.

Ako sa JA zapájam do misií? Aké je to MOJE misijné poslanie?

Na to, aby sme boli misionármi, nemusíme vycestovať do ďalekej Afriky či Ázie. Každý z nás je misionárom na tom mieste, kde sa práve nachádza. Či už je to v škole, v rodine, medzi kamarátmi… Ako nám povedali manželia Juríčkovci, svet nepotrebuje učiteľov, ale svedkov. K tomu, aby sme prinášali svetlo do životov iných, musíme byť my sami svetlom. Dostali sme talenty, ktoré máme možnosť rozvíjať. Obohacovať svet svojou kreativitou, darmi a schopnosťami. Pretože len keď dávame, skutočne dostávame.

Anna Jurčišinová

20191116_125538_zmensena

Najnovšie články