Máme štyroch nových absolventov ŠpA

Výprava Bardejovčanov na cesteEšte v minulom školskom roku sme sa ako šiesti animátori z nášho strediska rozhodli zúčastniť kurzu Škola pre Animátorov (ŠpA), ktorý pozostáva zo štyroch víkendových stretnutí a je určený pre animátorov zo všetkých stredísk, rozdelený podľa častí Slovenska. Siedmym zástupcom Bardejova v tomto kurze bol jeden z našich školiteľov Marek Pivovarnik. Prvé 3 stretnutia sme stihli v riadnych termínoch. Cez víkend 25.-27.9. sa v Kysaku uskutočnilo pre pandémiu dlho odkladané posledné stretnutie v rámci nášho kurzu.

Dočkali sme sa. Po prvej vlne sme mohli konečne dokončiť sériu našich výprav Školy pre animátorov. Prebehlo to celé veľmi úspešne napriek absencii dvoch zo siedmich bardejovčanov a zmene polohy z pokojných Krompách do rušného Kysaku. Po milom zvítaní a večeri nám školitelia začali dráždiť pamäť opakovaním vecí z predošlých troch kurzov. Potom sme vstúpili do štvrtého bloku s názvom „Aby boli s ním“, ktorého témou bola hodnota spoločenstva.

Animátori na ŠpARozoberali sme Ikonu ikon ako Božské spoločenstvo, Spolok veselosti sv. Dominika Sávia, životaschopnosť skupiny, leadership, debriefing aj strasti a ich riešenie v našich stretkách. Bola celkom zábava sa na to pozerať aj cez rôzne aktivity a rozhovory s kamošmi spoluanimátormi.

Sobotný večer sa dial v duchu stužkovej slávnosti, a to nesrandujem. Nedeľa pripomínala malú skupinovú maturitu, ktorú sme všetci hladko zvládli. Osobne mi celý tento čas zbehol ako voda. Odchádzam s malou ľútosťou, že sa tak skoro nestretneme, no zato veľmi obohatený o plno iných vedomostí a zručností.

Oliver Sisol

Som rada, že som mohla byť súčasťou Školy pre Animátorov. Nielenže som sa na nej naučila teoretické poznatky o preventívnom systéme, osobnom sprevádzaní a spoločenstve, ale našla som si aj priateľov z rôznych saleziánskych stredísk z východného Slovenska.

Petra Šinaľová

Najnovšie články