Hladní po kráse

V šSnímka obrazovky (455)_zmensenatvrtú novembrovú nedeľu, presne na sviatok sv. Cecílie, patrónky hudby, sa konal tradičný Cecilfest v netradičnom šate. Bol presunutý do online priestoru. Jednotlivé hudobné, spevácke a tanečné vystúpenia mohli diváci sledovať prostredníctvom youtubového kanálu Pobavi. Motívom tohtoročného Cecilfestu bolo: „Hladní po kráse.“

„Byť hladným po kráse znamená mať túžbu, resp. chcieť nájsť alebo tvoriť niečo, čo je krásne, niečo, čo sa páči nášmu srdcu – niečo, čo sa páči Bohu.“

Týmto krásnym zamyslením sa začal moderátorský vstup, ktorý sa snažil divákom navodiť tú pravú kultúrnu atmosféru. Na tohtoročnom Cecilfeste sa zúčastnilo 25 účinkujúcich. Prihlásení účinkujúci mali za úlohu svoje umelecké vystúpenie natočiť na kameru a zhotovený videozáznam poslať organizátorom. Mládežnícky zbor predviedol novú pieseň z vlastnej dielne. Vlastnou skladbou sa predstavila aj Eliška Harčarová. Okrem speváckych vystúpení mali diváci možnosť započúvať sa do tónov gitár, huslí a flauty. Stretko dievčat ponúklo veľmi kreatívne tanečné vystúpenie a iskru tomuto podujatiu dodalo aj beatboxové vystúpenie. Pomyselnou čerešničkou na záver netradičnéhSnímka obrazovky (447)_zmensenao online Cecilfestu bolo klavírne sólo vychádzajúceho mladého virtuóza.

Organizátori zo srdca ďakujú všetkým zúčastneným, divákom, saleziánom a dobrodincom, vďaka ktorým sa môžu akcie nášho strediska aj naďalej uskutočňovať. A ak ste náhodou nestihli priamy prenos Cecilfestu, môžete si ho kedykoľvek pozrieť na youtubovom kanáli Pobavi.
Záznam Cecilfestu 2020

Patrícia Džundová

Najnovšie články