Púť za novým duchovným povolaním

Vždy je veľkou radosťou ak do saleziánskej rodiny pribudne nové rehoľné povolanie. Presne o tom bola Púť za Nikou do Turína, ako sme si to nazvali. Pár odvážnych žien a Panči SDB sa v stredu večer vydali na cestu plnú zážitkov.
Prvá zastávka bola prehliadka mesta Padova a v kaplnke Baziliky sv. Antonína sme si odslúžili sv. omšu. Naša cesta nasledovala do Turína, kde sme strávili zvyšné tri dni. Prechádzali sme si postupne miesta pôsobenia a budovania diela don Bosca. Navštívili sme Valdocco, Baziliku Márie Pomocnice taktiež izbyčky don Bosca a mnoho ďalšieho. Mohli sme vidieť ako to všetko budoval, kto mu bol nápomocní a vďaka komu každému môžeme toto dielo žiť dodnes.
Prišla sobota, deň slávnostnej sv. omše kde päť budúcich sestier sa chystalo povedať svoje áno Bohu. Bola medzi nimi aj naša Nika Mihalčinová. Podporiť ju na jej ceste duchovného povolania prišli rodičia, hŕstka sestier FMA zo Slovenska, pár priateľov z Bardejova a online nás sledovali všetci priaznivci. Slávnosť bola krásna a človek si na nej uvedomil dôležitosť, krehkosť a pekno duchovných povolaní, že bez lásky k Bohu, podpory, dôvery a priazni priateľov, rodiny či veriacich by nové povolania nevznikali.
Na záver slávnostnej sv. omše sestra Chiara povedala krásne slová : „ Je veľmi dôležité, aby nikto čo sme tu prítomný nevyšiel z Baziliky bez toho, aby si neuvedomil, že sme všetci zodpovedný za ich vernosť v povolaní. Sprevádzajme ich svojimi modlitbami, pomocou a blízkosťou!“  Môžeme sa teda tešiť a modliť za novú cestu života a duchovné povolanie, ktorému sa zasvätila už sestra Nikola Mihalčínová FMA.
My sme svoju púť za Nikou ukončili návštevou na Colle don Bosco, kde celé dielo don Bosca začalo rásť. (O.K.)

Najnovšie články