Dievčenská duchovná obnova na Brezovke

Brezovka, 21. – 22. október 2023

Tento víkend sa na našej Brezovke uskutočnila duchovná obnova pre dievčatá. Pre mňa osobne to bol veľmi požehnaný čas. Duchovná obnova sa začala príchodom na Brezovku. Ako prvé sme sa spolu navečerali. Potom sa už začal program duchovnej obnovy. Na začiatku sme si dali spoznávačku, keďže sme medzi sebou mali vzácneho hosťa… Niku Mihalčínovú FMA, ktorá nás všetky nepoznala. Pokračovali sme hraním hier, ktoré všetky nadväzovali na tému priateľstvo a veľmi sme sa pri nich zabavili. Na utíšenie pred svätou omšou sme si zahrali hru pri ktorej si každá z nás vytiahla jednu otázku a odpovedala na ňu. Po skončení hier nasledovala svätá omša, ktorú nám odslúžil Dominik Felber. Posledným ale najkrajším bodom dňa bola adorácia v kaplnke. Jej téma bola „Ako sa odovzdať Bohu“. Symbolom odovzdania bol piesok, ktorý každá z nás mohla, ale nemusela vysypať do nádoby, ktorá predstavovala Božiu náruč a piesok predstavoval naše srdce. Ráno sme mali modlitby v kaplnke. Po modlitbách boli raňajky. Hlavným bodom celej obnovy bola prednáška, ktorú nám predniesla Nika. Téma prednášky bola: „ Vnútorná sloboda“. Pre mňa osobne bola prednáška veľmi obohacujúca. Po prednáške sme sa každá šla stíšiť a popremýšľať. Duchovná obnova bola pre mňa krásne strávený čas v kruhu úžasných ľudí. Ďakujeme všetkým, ktorí ju pripravovali.

Eliška Harčarová

Najnovšie články