Mladé talenty v Bardejove dostali nový klavír

V našom stredisku funguje viacero detských a mládežníckych zborov – detský zbor Vinimini, hudobné zoskupenie základoškolákov pod názvom MlaKa a tiež mládežnícky zbor, v ktorom hrajú a spievajú najmä stredoškoláci a vysokoškoláci. Hudba je srdcom oratka a doprevádza nielen sväté omše a adorácie v našom stredisku, ale aj na všetkých miestach kam naše zbory idú doprevádzať svätú omšu. Deti a mladí poctivo každý týždeň cvičia a trénujú spev a hru na hudobných nástrojoch. Vďaka úspešnému projektu, ktorý si napísali mladí, sme zakúpili nový klavír pre tieto hudobné telesá a pre ich klaviristov, no aj pre nových nádejných muzikantov. Detský zbor Vinimini sa prezentoval aj na hudobnom festivale Verím Pane. Zároveň plánujeme uskutočniť každoročnú akciu Cecilfest, ktorá je priestorom pre deti a mladých ukázať svoj talent a dar v podobe piesní, hudobných čísel, tanca, či inak. V decembri plánujeme organizovať už tradičný Vianočný koncert, na ktorom zaznejú piesne našich zborov, no aj iných hudobných telies. Tešíme sa, že mladí môžu rozvíjať svoje dary.

Realizované s finančnou podporou predsedu vlády Slovenskej republiky

Najnovšie články