ŽIJEŠ SVOJ SEN? – DC pracujúcich

Hradisko, 15. – 19.november 2023

Kto u saleziánov niečo zažil, tak vie, že duchovné cvičenia patria do kalendára každého duchovného života. Predlžený víkend nahral do karát ako ideálny priestor na duchovné cvičenia, a tak skupinka mladých pracujúcich sa ponorila do ticha, ktoré obohacoval myšlienkami náš salezián Marek Pančura. ,,Sen, ktorý žijeme,” takto znela téma duchovných cvičení. Bola zameraná sa na sny don Bosca, predovšetkým na ten prvý z deviatich rokov. Bol to vynikajúci náhľad na tento sen, o ktorom sme tak ešte asi nikdy neuvažovali a mohli sme ho prepájať so situáciami v našich životoch. ,,Žijeme vtedy, ak objavíme dôvod, pre ktorý sme ochotní zomrieť.” Nezabúdajme si však všímať, ako koná dobrý Boh každý deň v našom živote a hovoriť mu o svojich snoch.

Sebastián Grega-Jakub

Najnovšie články