Oslovení krásou a tajomstvom

Badín, 15.-17. december 2023

Zvyčajne mávame pocit, že všetko, čo sa týka teológie, je len pre vzdelaných teológov, filozofov, či kňazov na akademických pôdach. Ale čo ak nie? Máme vytvorenú predstavu o Bohu, v ktorého veríme, no nemusí to byť finálna verzia, stále môžeme poznať Boha viac. Celý projekt Teológia pre mladých, ktorý majú pod záštitou saleziáni je veľmi dobrý priestor na také uvedomenie si, čo všetko o Bohu a o našej viere nevieme a mohli by sme vedieť. Zopár mladých z nášho strediska sa zúčastnilo na prvom zo šiestich víkendov. Práve tento bol o fundamentálnej teológii. Celý víkend sprevádzali okrem prednášok skúsených saleziánov Vlada Peregrima SDB, Petra Štellmacha SDB, Petra Ondreja SDB a saleziánky Gabi Baňasovej FMA aj nové kamarátstva, zaujímavé diskusie, príjemné využitie voľného času pri kávičke, rozhovoroch či hernej činnosti.

Sebastián Grega-Jakub

Najnovšie články