Stavba novej chaty na Brezovke v roku 2023

Zaujíma vás, ako napredovala realizácia stavby nová Brezovka v roku 2023? Prinášame vám tento krátky súhrnný článok o tom, ako sa nám darilo postupovať v procese jej výstavby.

 • JAR
  • V rámci hlavného tímu sme sa dohodli, že chata sa bude volať po našom obľúbenom don Luigim Ondrejkovi. Aký lepší pomník by sme mu mohli postaviť, než dom, ktorý bude slúžiť mladým a rodinám. Teda nový názov chaty bude Dom dona Luigiho.
 • MAREC
  • Projektanti dokončili navrhnuté úpravy, ktoré mali zabezpečiť zníženie nákladov na realizáciu stavby.
 • MÁJ
  • Obdržali sme posledné potrebné stavebné povolenia a rozhodnutia.
  • Zároveň sme s elektrárňami riešili aj novú prípojku pre chatu.
 • OKTÓBER
  • Rozhodlo sa, že verejné obstarávania budeme robiť po menších celkoch, čo nám dá väčšiu flexibilitu a môže pomôcť znížiť náklady.
 • NOVEMBER
  • Uskutočnila sa prvá väčšia brigáda počas ktorej sme zakopávali elektrický kábel k budúcemu novému elektromeru.
  • Bola vysúťažená prvá etapa stavby.
 • DECEMBER
  • Začali sa stavebné práce. Terénne a výkopové práce, ktoré čiastočne spomalilo sychravé počasie a premočený terén.
  • Chlapi pod vedením direktora Dominika rozobrali starú dreváreň.

Pred nami je ešte veľa práce. Aj tej v monterkách, aj tej pri hľadaní ďalších zdrojov financovania.  Ďakujeme Vám všetkým za akúkoľvek podporu. Či už materiálnu, finančnú, duchovnú, alebo zdieľaním našich príspevkov.

Ako vyzeral proces stavby v decembri si môžete pozrieť na tomto videu.

Projekt podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja

Najnovšie články