Februárová duchovná obnova

Brezovka, 16.-17. február 2024

Februárovú obnovu sme začali trochu odlišne. Všetci sme sa stretli v piatok o 20:00 na Brezovke, kde sme program nezačali omšou ako zvyčajne kvôli nedostupnosti saleziánov, ale začali sme spoločnou večerou z vlastných zásob. Po spoločnej večeri sme si zahrali niekoľko spoločných hier, ktoré boli skvelým spríjemnením večera. Po zábave sme sa rozdelili na dve skupinky, v ktorých sme si každý zodpovedali na jednu otázku ohľadom kostola a nášho duchovného života. Po menšej pauze sme piatok ukončili krížovou cestou, pri ktorej sme si naše úmysly pribili na kríž. Sobotu sme začali spoločnou rannou modlitbou, po ktorej sme mali raňajky, ktoré sme si ešte zvládli pripraviť sami. Obed nám prišli pripraviť manželia Šidelskí. Témou našej duchovnej obnovy bola „Lem rúcha a chvenie verají“, ktorú nám prišli lepšie priblížiť manželia Lazúroví. Po vypočutí ich prednášky sme sa uchýlili do silencia, počas ktorého nás prišiel pozrieť duchovný otec Milan, s ktorým sme neskôr mali svätú omšu. Po obede sme celú Brezovku upratali, našim hosťom poďakovali a vybrali sa na cestu domov.

Mojmír Šinaľ

Najnovšie články